tiistaina, elokuuta 28, 2018

Pappilan Puistoblues, Kannus

Iloinen koko perheen musiikkitapahtuma piknikin merkeissä järjestettiin 18.8.2018 Kannuksessa Pappilan puistossa!

Ohjelmassa esiintyivät

- Suur-Lohtaja Blues Band
- Kannuksen soittokunta
- Joona Hernesniemi -Duo
- Leijat
- Yucca & Palmut

Tilaisuuden juonsivat Oscu Kannussaari & Elina Yli-Jylhä.

Tapahtuman järjestivät Kannuksen seurakunta, KAMU, Kannuksen soittokunta, Osuuskunta Riemuriihi, Kannuksen Korvenkävijät ja Kannuksen Martat. Sponsoreina toimivat Kannuksen kaupunki, Lestijoki-lehti, Osuuspankki, Säästöpankki, Kannustalo ja Kannuksen Lihakauppa.

tiistaina, elokuuta 21, 2018

Markkinointivideot

OnLähde Oy tuottaa sinulle markkinointivideot kustannustehokkaasti. Tässä pari viimeisintä esimerkkiä

Tuotin videot oululaiselle Lapkaaralle. Videot julkaistiin Lapkaaran facebook-sivulla viikonlopun aikana ja eilen. Tätä kirjoitettaessa videot ovat saaneet yhteensä lähes 18 000 näyttökertaa!

Ota yhteyttä niin jutellaan millainen video tehostaisi sinun liiketoimintaasi!

Jorma Ronkainen
OnLähde Oy
www.onnessa.net

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

Hyvin on kertynyt allekirjoituksia.

Aloitteen sisältö

"Kansalaisaloite eduskunnalle metsälain ja metsähallituksesta annetun lain muuttamiseksi

Aloitteen allekirjoittaneet kansalaiset esittävät, että valtion metsien käyttöön liittyvää lainsäädäntöä muutetaan siten, että valtion omistamilla alueilla ei jatkossa olisi pääsääntöisesti sallittua suorittaa metsälaissa tarkoitettuja uudistushakkuita. Käytännössä muutos tarkoittaisi siirtymistä avohakkuista ja voimaperäisistä kasvatushakkuista jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin.

Muutosten tarkoituksena on edistää Metsähallitusta koskevassa laissa määriteltyjen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista ja määritellä valtion metsien hoitotoimenpiteille ja puunkorjuun toteutukselle kestävyyden näkökulmasta selkeät vähimmäisvaatimukset."

keskiviikkona, elokuuta 15, 2018

Muovit paidoiksi

Meristä ja rannoilta muovit pois ja paidoiksi. Ja kengiksi. Tässä on ideaa joka on jo jalostunut tuotteiksi!