torstaina, maaliskuuta 22, 2018

Kuka minä olen?

Eräs ystäväni kysyi yksinkertaisen pienen kysymyksen: "Mitä minuus on?" Yhtä hyvin hän olisi voinut kysyä "Mitä on elämä?" Miljoona sanaa ei riitä ja yksi sana on liikaa...

Joillekin minuus on vain tarinoiden kokoelma. Mieli kertoo monenlaisia tarinoita minuudesta - niihin kudotaan menneitä saavutuksia ja epäonnistumisia, niihin kudotaan tulevaisuuteen projisoituja toiveita ja pelkoja, niihin kudotaan tähän hetkeen liittyviä tulkintoja, havaintoja ja kokemuksia. Kirjassani olen puhunut "kulissiminästä" - sitä rakennetaan huolella, sitä varjellaan maailman tuulilta... Jotkut henkiset perinteet puhuvat tässä yhteydessä valeminästä, jotkut egosta ja siitä että egosta pitäisi päästä eroon, se pitäisi jopa surmata. Itse en juuri käytä egon käsitettä, sillä se kantaa kovin raskasta painolastia samaan tapaan kuin vaikkapa "Jumala".

Viime kädessä totta on vain tämä hetki. Konkreettista on tämä hetki - elämä realisoituu, elämä ilmenee tänä ainutlaatuisena hetkenä, tänä värähtelevänä elävänä kokemuksena, jossa kaikki tarinat kerrotaan. Jos en kuitenkaan ole mikään tässä hetkessä kerrottu tarina niin kuka sitten olen? Jokaista vastausta tähän kysymykseen voidaan pitää tarinana joten olisiko syytä vaieta? Näin ovat mystikot tyypillisesti tehneet: "Joka puhuu ei tiedä ja joka tietää ei puhu."

Joissakin perinteissä vastataan kieltämisen kautta: en ole muistoni, en ole toiveeni, en ole pelkoni, en ole saavutukseni, en ole epäonnistumiseni, en ole... mitään. En ole mitään. Englanniksi: nothing, siis no-thing. En ole mikään asia tai esine. En ole mikään kohde, en ole mikään objekti, en ole minkään kognitiivisen prosessin objekti koska objekti edellyttää aina subjektia - sitä joka tietää, sitä joka näkee, sitä joka ymmärtää, tiedostaa, tuntee, kokee... Tämä subjekti jota joskus läsnäoloksi, joskus tietoisuudeksi, joskus tietoisuuden valoksi, korkeammaksi minäksi, ikuiseksi hengeksi, rakkaudeksi, jumalaksi, buddha-luonnoksi kutsutaan on ikään kuin ikuinen subjekti, jota käsitteellisen tietämisen prosessi ei voi objektina tavoittaa.

Zen-perinteessä tähän viitataan ajatuksella, jonka mukaan ikuinen subjekti on kuin veitsi joka ei voi leikata itseään tai kuin silmä, joka ei voi nähdä itseään. Täydentäisin jälkimmäistä vertausta: silmä voi nähdä itsensä peilin kautta. Missä peili sijaitsee? Peili on tämä elävä hetki, tämä ainutlaatuinen värähtelevä todellisuus. Niinpä sanoisin, että paradoksaalisesti minä on samanaikaisesti ei-mitään ja kaikki. Ei-mikään ilmenee kaikkeutena, ei-mikään virtaa todellisuudeksi, se kaikuu muotojen, värien ja äänten sinfoniana, josta voimme nauttia, johon voimme osallistua, jota voimme säveltää yksin ja yhdessä.

Elämän sinfonia, sen säveltäjät, soittajat, kokijat ja kuulijat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, ne vaihtavat rooleja, ne leikkivät muotojen maailmana ja maailmassa. Ikuinen subjekti on elämä itse, joka aistittuna ja koettuna sisäisenä ja ulkoisena todellisuutena ilmenee ja jota läsnäolosta käsin todistamme. Tässä ihmeellisessä kosmisessa sinfoniassa subjekti, objekti ja todistaminen ovat jollakin mystisellä tavalla yhden ja saman asian eri puolia. Minä on ei-mitään ja minä on kaikki.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että on olemassa jotakin jota voimme kutsua todellisuudeksi - on siis olemassa objekti, on olemassa jotakin jonka olemassaolon voimme havaita. Jos on olemassa objekti niin on oltava myös jotakin tai jokin, joka objektin olemassaoloa havaitsee, kokee, todistaa. On siis oltava olemassa jonkinlainen subjekti. Jos on olemassa subjekti ja objekti, niin on oltava jonkinlainen suhde näiden kahden välillä - on aistimista, tuntemista, kokemista, tietämistä subjektin ja objektin välillä. Ilman näitä subjekti olisi ei-mitään, se olisi tyhjä eikä voisi mm. kirjoittaa saati lukea näitä rivejä. Subjekti, objekti ja näiden välinen suhde on kokonaisuus, jonka jokainen osa on riippuvainen muista. Ilman subjektia ei ole objektia eikä suhdetta. Ilman objektia ei ole subjektia eikä suhdetta. Ilman suhdetta ei ole subjektia eikä objektia.

Edellä kertomani on osin hieman teknistä. Anteeksi. Nisargadatta Maharaj tiivistää asian paljon kauniimmin: "Love says 'I am everything'. Wisdom says 'I am nothing'. Between the two, my life flows. Since at any point of time and space I can be both the subject and the object of experience, I express it by saying that I am both, and neither, and beyond both."

keskiviikkona, maaliskuuta 21, 2018

Case Louhimies

Tässä ei ensisijaisesti ole kysymys sukupuolesta, vaan kyse on ihmisarvosta ja sen kunnioittamisesta.

En usko salaliittoteorioihin, joiden mukaan kyse olisi kateudesta johtuvasta feminismi-vetoisesta mustamaalauskampanjasta Aku Louhimiestä vastaan. Moiset mielipiteet muistuttavat pelottavasti trumpilaisia teorioita valemedia-agendasta. Jokaisella on toki sananvapaus ja sen myötä oikeus mielipiteisiin, mutta mielipiteet eivät suinkaan ole samanarvoisia. Jotkut mielipiteet ovat paremmin perusteltuja kuin jotkut toiset. Valemedia-teoriat Louhivuori-muunnelmineen kuuluvat jälkimmäiseen kategoriaan.

Louhimies-casessa on kyse surullisesta esimerkistä monilla elämänaloilla vallitsevista epäkohdista, joita vihdoin nostetaan julkisuuteen. Nämä epäkohdat liittyvät usein valtaan ja sen väärinkäyttöön. Ei aina, mutta usein nämä epäkohdat kärjistyvät sukupuolten väliseksi vastakkainasetteluksi, jossa tehdään perusteettomia yleistyksiä molempien sukupuolien edustajista. Toistan, että ensisijaisesti tässä ei ole kysymys sukupuolesta, mutta jos pöydälle halutaan kaikesta huolimatta nostaa feminismi, niin totean olevani feministi. Feminismi ei ole sovinismin vastakohta, vaan siinähän on kyse sukupuolten välisestä samanarvoisuudesta. Näin ollen onkin kummallista jos joku ei ole feministi sanan alkuperäisessä merkityksessä.

Elämme muutosten aikaa ja metoo-liikkeen vauhdittamana muutos vie kohti aidosti tasa-arvoista työelämää ja yhteiskuntaa. Siihen on vielä matkaa, mutta se on käynnissä enkä näe tässä mitään uhkaavaa. Toistan itseäni: ensisijaisesti tämä ei ole sukupuolikysymys - tämä on ihmisarvoon ja sen kunnioittamiseen liittyvä kysymys. Siispä pidentäkäämme askelta!

- Jorma Ronkainen

PS. Katsoin eilisen A-studion Yle areenasta (https://areena.yle.fi/1-4233532) - suosittelen katsomaan jos jäi sinulta väliin. Poimin tähän vielä otteita Pamela Tolan lausunnosta.

"Olin 21-vuotias, kuvasin mun ensimmäistä pitkää elokuvaa Pahaa maata ja se oli minulle monella tapaa tosi traumatisoiva kokemus. Aku alkoi jossakin vaiheessa kiusaamaan mua aika pahasti ja mursi mun itsetuntoa ja sitä luottamusta mikä minulla häneen oli. Sitten kun mä tein enemmän ja näin enemmän ja koin enemmän eri tuotannoissa niin mä ymmärsin että ne ei todellakaan olleet ok ne asiat mitä mä jouduin sietämään."
(...)
"Tietenkin ihmiset pelkää että menettää joitakin mahdollisuuksia, pelkää että pidetään jotenkin petturina. Jokainen meistä naisista on kokenut voimakasta nöyryyttämistä ja häpäisyä ja syyllistämistä ja painostusta."
(...)
"Joutuu oikeesti pelkäämään töissä. Sä joudut pelkäämään että sinua satutetaan. Sä joudut pelkäämään sitä että sinua haukutaan. Sä joudut pelkäämään sitä että sinun jotkut henkilökohtaiset asiat paljastetaan tai sinun kehosi paljastetaan. Tähän liittyy myös hyvin voimakas seksuaalinen alistaminen tai häirintä tai tilanteiden voimakas seksualisointi"
(...)
"Hyvin monet työryhmän jäsenet ovat kyllä olleet tietoisia näistä toimintatavoista. Kukaan ei ole vain missään vaiheessa tehnyt mitään. Se on se syy miksi meidän on nyt pakko puhua. Me halutaan olla luomassa sellaista tulevaisuutta, missä tällainen ihmisten väärinkäyttö, nöyryyttäminen, halveksuminen ei ole millään tavoin enää mahdollista."
(...)
"Ohjaajan valta on tosi iso ja sen takia ohjaajan pitää olla sellainen kehen sinä voit luottaa ja sellainen kenelle sellainen valta voidaan antaa koska sitä ei voida siinä hetkessä alkaa kyseenalaistamaan."
(...)
"Mikään taiteellinen projekti ei ole sen väärti, että leikitään ihmisen elämällä, ihmisen ihmisarvolla."

maanantaina, maaliskuuta 12, 2018

Aika - ystävä vai vihollinen?

Eräs ystäväni esitti otsikon kysymyksen. Jäin miettimään.

Lyhyt vastaus: aika on mahdollisuus (ja näin ollen ystävä).

Pidempi vastaus: Aina on tämä hetki, aina on nyt - tämän voi jokainen todentaa joka hetki kysymällä itseltään: "Onko yhä nyt?" Voidaankin sanoa että aikaa ei absoluuttisesti ole vaan kaikki on nykyisyyttä. Mielen vertaileva liike ns. menneen ja tulevan suhteen tapahtuu aina nykyisyydessä, Mieli voi muistella: "Tunti sitten, eilen, viime viikolla tapahtui x." Mieli voi ennakoida: "Tunnin kuluttua, huomenna, ensi viikolla tapahtuu x." Muistelu ja ennakointi tapahtuu aina nyt. Tämä hetki sallii muistella. Tämä hetki sallii ennakoida.

On relevanttia sanoa että aika ja tila (avaruus) kulkevat käsi kädessä, niinpä puhutaankin aika-avaruudesta. On oltava tila (avaruus) ja on oltava aika jotta todellisuus voi manifestoitua/ilmentyä ja jotta edellistä voi läsnolosta käsin todistaa. Voi sanoa että tämä hetki on ajan ja tilan liitto, tämä hetki koostuu ajasta ja tilasta, joita tietoisuudesta käsin voi todistaa.

Niinpä vastaan kysymykseen: Tätä hetkeä voi pitää mahdollisuutena. Mielen on mahdollista liittää loputon määrä arvoväritteisiä ominaisuuksia (kuten "ystävä" tai "vihollinen") tähän hetkeen. Tämä hetki sallii sen. Mieli pystyy tekemään retkiä menneeseen (muistot ja muistikuvat) ja tulevaan (ennustus, ennakointi). Retket tehdään aina nyt. Tämä hetki sallii ne. Oppimismahdollisuus tarjoutuu nyt: on joko mahdollista toteuttaa vanhoja reagointipohjaisia sisäisiä ja ulkoisia toimintatapoja (joista osa on tarkoituksenmukaisia ja osa kaipaa päivitystä) tai on mahdollista tulla tietoiseksi ja sen myötä hyväntahtoisesti purkaa ja päivittää epätarkoituksenmukaiset sisäiset ja ulkoiset prosessit (siis oppia). Yksinkertaisesti: hiihtääkö vanhoja tuttuja latuja vai poiketako entuudestaan tuntemattomalle ladulle vai tehdäkö kokonaan uusi latu? Tämä hetki sallii hiihtelyt.

maanantaina, tammikuuta 08, 2018

"A new day is on the horizon!"

Tervehdin sinua Kivijärven rannalta, mökiltä! Katson ulos ja siinähän se vanha tuttu on, parinsadan metrin päässä. Aurinko saa Aittosaaren hehkumaan tummanvihreänä. Olen saanut ihailla metsäisen saaren korkealle kaartuvaa profiilia noin 30 vuoden ajan. Aina se ihastuttaa. Näky on tuttu ja turvallinen. Samalla se on kuitenkin elävyydessään myös tuore ja yllättävä. Aittosaari inspiroi.

Toisinaan myös ihmisyys inspiroi. Anna Mattssonin ansiosta koin hetki sitten innoittavia hetkiä. Hän linkitti Facebookissa oheisen puheen. Kiitos Anna! Hyvä ystävä, nyt myös sinulla on oiva mahdollisuus käyttää 9 minuuttia laadukkaasti. Oprah Winfreyn eilinen puhe Golden Globe -gaalassa räjäytti pankin. Se on suuri puhe. Se on koskettava puhe. Se on klassinen esimerkki puheen tehosta: puhe on täynnä ethosta, se on yltäkylläinen pathoksessa, se on kukkuroillaan logosta. Oprah säihkyy vakuuttavuutta, tunnetta ja älyä. Tämä puhe on täyttä timanttia, se on korkealaatuinen todistus ihmisyyden voimasta. Se on omiaan valamaan uskoa hyvyyden voimaan.

Jos et ehdi kuuntelemaan niin tässä puheen kovinta ydintä:

"So I want all the girls watching here, now, to know that a new day is on the horizon! And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women (...) and some pretty phenomenal men, fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say 'Me too' again."

Koko puhe kirjoitetussa muodossa täällä.

* * *

edit: hetki sitten osui silmiini tällainen uutinen:

https://yle.fi/uutiset/3-10012351

"TV-tähti Oprah Winfrey pohtii Yhdysvaltain presidentiksi pyrkimistä. Lähteet ovat Oprahin läheisiä ystäviä."

Tämä innoitti minua miettimään...

Hegeliläinen filosofia kiehtoi minua tavattomasti 90-luvun alusta alkaen. Hegelin kokonaisvaltainen näkemys maailmanhistorian kehityksestä yhdistyneenä hengen itsetiedostusprosessiin... siinä oli jotakin väkevää, jotakin koskettavaa. Hegel kuvasi dialektista kehityskulkua, jossa sisäisen ja ulkoisen todellisuuden tapahtumat kehittyvät vastakohtien kautta. Teesi, antiteesi, synteesi - tämän triadisen prosessin Hegel liitti myös tietoteoriaan, ihmisen tietämisen mahdollisuuksiin. Ihmisymmärrys kasvaa ja sulautuu lopulta absoluuttiseen ideaan. Tämä lienee sukua itämaisessa filosofiassa kuvatulle valaistumiselle.

Kukapa olisikaan sopivampi antiteesi nykyiselle valkoisen talon päämiehelle?

Yhdysvaltain presidenttilistaa katsoessa tulee mieleen että onko tämä käytännön esimerkki dialektiikasta? Bill Clinton - George W. Bush - Barack Obama - Donald Trump - ?

tiistaina, tammikuuta 02, 2018

Suomi 100 -ilotulitus Kannuksessa

Vuodenvaihteessa on otollinen aika pysähtyä ihmettelemään ajan olemusta. Mitä aika on? Tämä hetki on ohikiitävä. Lukematon määrä asioita tapahtuu. Mielen maisemassa väreilee havaintoja ja ajatuksia. Tunteita ja tuntemuksia nousee ja laskee. Jotakin alkaa ja jotakin päättyy joka hetki. Ilmiöt tulevat ja menevät. Kaikki muuttuu. Aivan kaikki?

On ulottuvuus, jonka sisässä tämä kaikki tapahtuu. On jotakin, joka todistaa tätä kaikkea. Voidaankin puhua ajattomasta tilasta, jossa elämä tanssii. Voidaan viitata läsnäoloon, jonka valossa kaikki kimmeltää.

Elämä on kuin matka. Matkaamme ulkoisessa alati muuttuvassa maailmassa, mutta samalla teemme matkaa itseemme. Yhä uudestaan elämä haastaa meitä kysymään ja ihmettelemään - kuka olen? Itsetuntemuksen tie vie ajattomuuden portille. Mitä syvemmin ihminen juurtuu ajattomuuteen, sitä rikkaammin hän toteuttaa itseään ajassa.

Kannuksen Yrittäjät järjestivät komean Suomi 100 -ilotulituksen. Väkeä oli ilahduttavan paljon paikalla. Yrityksemme OnLähde Oy kuvasi tapahtuman. Video tulee tähän piakkoin.

Hyvää uutta vuotta!

tiistaina, joulukuuta 26, 2017

Kynttilöitä, sadoittain kynttilöitä

Kävin myöhään aattoiltana Kannuksen hautausmaalla. Sadoittain kynttilöitä. Kaunista. Rauhallista.

"Herra, kädelläsi
uneen painan pään,
kutsut ystäväsi lepäämään.
Käsi minut kantaa
uuteen elämään,
ikirauhan antaa, valoon jään."

- Anna Mari Kaskinen

Kuvasin samalla myös keskustassa

keskiviikkona, joulukuuta 20, 2017

lauantaina, joulukuuta 09, 2017

Itsenäisyys on vapautta

Mitä ajattelet ensimmäiseksi nähdessäsi sotilaan?

Joillekin nousee mieleen sotaisia assosiaatioita, joillekin rauhanturvatyö, joillekin perinteet, joillekin omakohtaisia muistoja... jokaisella omanlaisia mielikuvia ja ajatuksia.

Minä rakastan rauhaa ja olen kiitollinen siitä että Suomessa on vaikeina aikoina elänyt suuri joukko päättäväisiä miehiä ja naisia, jotka eivät taipuneet ulkoisen uhan alla vaan päättivät taistella demokratian ja itsemääräämisoikeuden puolesta. Siispä saamme elää itsenäisessä Suomessa. Kiitos!

Voidaan kuitenkin myös kysyä missä määrin itsenäisyys on relevantti käsite monimutkaisessa ja moniulotteisessa todellisuudessa, jossa kaikki on yhteydessä toisiinsa lukemattomin sitein? Isosta mittakaavasta kun katsoo niin olemme kaikki avaruusaluksella nimeltä Maa huimalla matkalla auringon ympäri. Mittakaavaa kun vielä kasvattaa niin voimme todeta olevamme käsittämättömän ison galaksin, Linnnunradan reunassa ja galaksimme on vain yksi miljardeista. Universumin tasollakaan rajat eivät tule vastaan, sillä kosmologit puhuvat ihan vakavissaan multiversumista, kaikkeuksien kokonaisuudesta, jossa universumimme on vain yksi. Mustat aukot voisivat kuulemma olla putkia näihin toisiin kaikkeuksiin. Meidän universumin musta aukko joka nielee ainetta olisi toisen universumin piste, josta uutta materiaa virtaa sisään.

Itsenäisyys, maan puolustaminen ja maanpuolustus... Mitä se on? Ehkä sittenkin päällimmäisenä mieleen nousee vapauden idea, kuten Jemina sanoi kun kysyin häneltä itsenäisyyden merkitystä. Hän totesi, että olemme vapaita. Maanpuolustus olisi siis vapauden puolustamista. Mitä on vapaus? Sananvapautta. Ajattelun vapautta. Liikkumisen vapautta. Kokoontumisen vapautta. Tärkeitä ja ihania asioita kaikki ja puolustamisen arvoisia. Markkinavetoisen konsumerismin silmin vapautta näyttää olevan shoppailu, kuluttaminen... menet kauppaan ostamaan perunalastuja ja valinnanvaraa on kymmenen hyllymetriä. Vau? Tavarataivaaseen kaipaavan olemassaolon motto tuntuu olevan "kulutan, olen siis olemassa".

Itsenäisyys tuntuu juuri nyt omalla kohdalla kiteytyvän kokemukseen kiitollisuudesta ja henkisestä vapaudesta. Henkinen vapaus ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista, joskin on kiistatonta, että vaikkapa tämän kirjoituksen laatiminen on helpompaa kun on ruokaa jääkaapissa ja katto pään päällä. Henkinen vapaus on mittamattoman arvokkaan ihmisyyden ja elämän todeksi elämistä.

keskiviikkona, joulukuuta 06, 2017

Koskettavia hetkiä Kannuksessa

Suomi 100 vuotta - koskettavia hetkiä tänään aamupäivällä Kannuksen kirkossa ja kirkon pihamaalla. Kannuksen seurakunnan ja reservijärjestöjen toiveesta dokumentoimme tapahtumaa Annen kanssa kellotapulista ja ilmasta. Sankarihautausmaan 129 vainajasta valtaosa oli nuoria, 20 vuoden molemmin puolin. Vanhin oli kaatuessaan minun ikäinen. Meillä suomalaisilla on monta syytä olla kiitollinen. Hyvää itsenäisyyspäivää!

tiistaina, joulukuuta 05, 2017

Autoilu sähköistyy

Talouselämä kirjoittaa 4.12.2017:

"akkujen hinta kilowattitunnilta on pudonnut nyt jo noin 200 dollariin, kun se vuosi sitten oli 300 dollaria
(...)
Analyysimme ennustaa, että hinta putoaa vain 100 dollariin vuoteen 2020 mennessä.
(...)
Suomessa sähköautojen ajomatkat jäävät vielä liian lyhyiksi monen kuluttajan tarpeisiin nähden, koska välimatkat ovat pitkät ja pakkanen lyhentää akkujen kantamaa.
(...)
isot markkinat ovat lämpimissä olosuhteissa ja tiheissä väestökeskittymissä.
(...)
Parhaat sähköautot lupaavat 450 kilometrin ajomatkoja
(...)
tämän arvioidaan kattavan 95 prosenttia matkoista ja 99 prosenttia kaupunkien sisäisistä ajoista"

Akkuteknologia kehittyy, hinnat tipppuvat - artikkelin mukaan jopa ennustettua vauhdikkaammin niin että kahdessa vuodessa hinta puolittuu 100 dollariin kilowattitunnilta. Otetaan esimerkkinä vaikkapa Nissan Leaf. Vuoden 2018 mallissa on 40 kWh akku. Nykyhinnoilla akku maksaa 8000 dollaria, em. ennusteen perusteella kahden vuoden kuluttua 4000 dollaria. Auton hinta on tällä hetkellä Suomessa 39 300 €. Mikä on vuosimallin 2020 akkukapasiteetti & auton hinta? Tuplatehoinen akku, hinta 39 000 euroa? 40 kWh akku, hinta 35 000 euroa? Mitä sinä arvelet?

Toinen konkreettinen esimerkki: minulla oli tilaisuus koeajaa Volkswagen e-Up viime viikolla. Yllätyin positiivisesti. Pieni, jopa pikkuruinen e-Up ei tuntunut pikkuautolta, vaan ajotuntuma oli jämäkkä ja auto tuntui suorituskykyiseltä.

Mutta se hinta. 30 000 euroa pikkuautosta on paljon. Hinta on kaksinkertainen verrattuna muuhun Up-mallistoon. Autossa on 18 kWh akku joten edellisen perusteella sen hinta on nykyisin noin 4000 dollaria. Tämäkään ei selitä e-Upin korkeaa hintaa. Katson että e-Upin hinta tulisi olla 20 000 - 25 000 euron haarukassa, mielummin lähempänä 20 000 euroa jotta sitä isosti innostuttaisiin ostamaan. Saksassa auto näyttää maksavan 27 000 euroa, eli hinta on varsin korkea sielläkin.

* * *

Monet kyselee kulutuslukemia. Tässä Outlander PHEV -lukemia loka-marraskuu.

Aikamoista vaihtelua: 3,3 - 7,6 l/100 km. Keskimäärin 4,5 l/100 km lokakuu, 6,0 l/100 km marraskuu. Marraskuussa tuli useampi 350 - 450 km pitkä yhtäjaksoinen siivu. Suurin yksittäinen lukema 7,6 l/100 km tuli muistaakseni raskaassa talvikelissä suksiboksi katolla Kannus - Oulu - Kuusamo.

sunnuntaina, joulukuuta 03, 2017

Kannus, 129 kynttilää

Itsenäisyyspäivän tunnelmia Kannuksen sankarihautausmaalta:


https://gnothiseauton.blogspot.fi/2017/12/koskettavia-hetkia-kannuksessa.html