lauantaina, helmikuuta 20, 2016

Popperilainen pannukakku

Karl Popperin lanseeraama emergentti materialismi (joka myös köyhän miehen platonismina tunnetaan), jonka nimiin nykytieteellisen ateismin ylipapit vannovat kategorisoi olevan kolmeen maailmaan; M1, M2, ja M3. M1 on fyysisten kappaleiden taso (puut, eläimet, laitteet, kehot, aivot...), M2 on mielen ilmiöiden (tajunnnan tilat, ajatukset, kokemukset...) taso ja M3 aineettomien kulttuuriobjektien ja teorioiden taso. M2 syntyy M1:stä ja M2 voi vaikuttaa M1:een. M3 puolestaan on M2:n luoma taso. Tämä pannukakkumaailmankuva hivelee monen mieltä - nyt on vihdoinkin maailma lokeroitu ja järjestyksessä!

M3
M2
M1

Miksi en usko popperilaiseen pannukakkuteoriaan?

1) Pannukakkuteoria on rakennettu kaksinkertaisesti dualistisen todellisuuskäsityksen varaan; ensinnäkin lähtökohtana apriori on olevan jakaminen subjektiiviseen ja objektiiviseen todellisuuteen ja toiseksi oleva on vielä jaettu apriori minään ja ei-minään. Tästä kaksinkertaisesta valuvirheestä seuraa suuri määrä muita virheitä, joihin en nyt tässä puutu. Mainitsen vain yhden: mielen maailman ilmiöiden kuvitellaan sijaitsevan lokaalisti vain jossakin tietyssä päässä, tietyissä elävissä aivoissa.

2) Pannukakkuteoriassa uskotaan, että elottomasta aineesta putkahtaa pitkän ajan kuluessa tietoinen elämä. Tämä jos jokin vaatii kovasti uskoa, mutta ei se näytä tieteisuskoville olevan temppu eikä mikään.

Ei kommentteja: